Koncerty

Bolechowo k/Poznania ul. Obornicka 1

14 września 2019
Godzina: 16:00
Miejsce: Teren Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8

Piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim" połączony z obchodami
20-lecia powiatu poznańskiego.