Dyskografia

ALLELUJA ALLELUJA

1993 BS

WYSŁAWIAJMY...

Muzyka: Słowa:

Muzyka


Video