Dyskografia

ROCK BOYS

2009 Media Way (BAUER MUSIC)

MNIEJ NIŻ ZERO

Muzyka: JAN BORYSEWICZ Słowa: ANDRZEJ MOGIELNICKI

Muzyka


Video