Dyskografia

O.K.

1997 Green Star

3 x HEJ

Muzyka: Tomasz Padura Słowa: Tomasz Padura

Hej, sokoły – polsko-ukraińska pieśń autorstwa Tomasza Padury[1], polsko-ukraińskiego poety i kompozytora, żyjącego w XIX wieku na dzisiejszej Ukrainie.

Tomasz Padura był reprezentantem szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu, która odwoływała się zarówno do polskiej tradycji szlacheckiej, polskiego romantyzmu oraz do folkloru ukraińskiego i legendy kozackiej. Napisana oryginalnie po polsku pieśń Hej sokoły odwołuje się do wszystkich tych tradycji.

Ballada stała się popularna w XX wieku, zwłaszcza od wojny polsko-bolszewickiej i jest w Polsce śpiewana jako popularny utwór biesiadny. Dużą popularnością cieszy się również na Ukrainie, gdzie z przetłumaczonym na ukraiński tekstem traktowana jest jako pieśń rodzima.

kliknij w oryginał

Muzyka


Video