Dyskografia

25 LAT

2017 GREEN STAR

Moja kochana

Muzyka: Marcin Miller Arkadiusz, Adam Michał Grabowski Słowa: Marcin Miller Arkadiusz, Adam Michał Grabowski

Utwór zaprezentowany po raz pierwszy na festiwalu w Ostródzie w 2017 r. 

Muzyka


Video